Güvenilir

Notlarýmý Tut - Not defteri

apps-me
4.64MB
İndir
İndirilenler 3k - 5k
Sürüm 1.16.5 3 gün önce

Notlarýmý Tut - Not defteri açıklaması

Hýzlý not almak, günlük tutmak ya da özel not defteri olarak kullanmak için kolay ve basit not defteri.

Özellikler:

* Ýnternet baðlantýsýna ihtiyaç duymadan tüm notlarýnýzý hatýrlmaka için yazabileceðiniz çevrimdýþý bir not defteri.

* Þifreli not defteri. Tüm notlarýnýzý þifre korumalý hale getirebilirsiniz.

* Yapýlacaklar ve kontrol listeleriniz için alarm hatýrlatýcýlar. Not defteri hatýrlatýcý alarmlarý günlük, aylýk ya da yýllýk olarak tekrarlanabilir.

* Tüm uygulamayý kilitlemeden belirli notlarý özel not olarak kilitleyebilirsiniz.

* Not ya da günlük yazýmý için metin yazý tipi rengini ayarlayýn.

* Not yazarken metin boyutunu kontrol edin.

* Kaydedilmiþ notlarýnýzý günlüðünüz ya da diðer uygulamalarla paylaþýn.

* Notlarýnýz ve günlüðünüzün yazým kontrolü.

* Açýk tema ve koyu tema. Not yazarken en rahat olduðunuz temayý seçin.

* Çizgisiz not defteri (notlarýnýz altýnda hiç çizgi yok).

* Kayýtlý tüm notlarýnýzý çevrimdýþý yedekleme ve geri yükleme.

Verimliliðinizi artýracak minimalist tasarým.

* Hýzlýca yüklenen hafif not defteri uygulamasý.

* Android telefonlar için portre modunda ve Android tabletler için manzara modunda kullanýlabilir.

* Android telefonlar ve Android tabletler için ücretsiz günlük ve not defteri uygulamasý.

'Notlarýmý Tut' için destek sayfasý : http://www.litewhite.org/keepmynotes#support

Facebook sayfasý: https://www.facebook.com/KeepMyNotes</br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br>

Daha fazla gör

Notlarýmý Tut - Not defteri için kullanıcı derecelendirme

5
6
5
6
4
0
3
0
2
0
1
0

Notlarýmý Tut - Not defteri hakkında değerlendirme

Dil
Notlarýmý Tut - Not defteri hakkında hiçbir değerlendirme yok; ilk siz olun!

Şikayet Notlarýmý Tut - Not defteri

trusted bayrak
İyi çalışıyor 0
needs licence bayrak
Lisans gerekir 0
fake bayrak
Sahte uygulama 0
virus bayrak
Virüs 0
apps me mağaza avatarı
apps-me Mağaza 27.14k 5.39M

Notlarýmý Tut - Not defteri uygulamasına benzer uygulamalar

Bilgi

Sürüm 1.16.5
Uyumluluk Android 2.3.3+ (Gingerbread)
Geliştirici WhiteGlow


İndirme Notlarýmý Tut - Not defteri
İndir